Avaträsk Skoterklubb

Skoterklubben har haft årsmöte där följande styrelse för år 2014utsetts.

Snöskoter
I Avaträsk kör vi med hjärta o hjärna

Styrelse  2015

Ordförande . Kim Björklund

Kassör  Per Nilsson

Sekreterare Carina Hansson.

Ledamöter Anders Gustavsson  Per-Bertil Jonsson

Ersättare Patrik Danielsson   Niklas Nilsson

Revisorer .Sandra Nilsson och Mats-Åke Isaksson 

Representanter till SAIDK Per-Bertil Jonsson . Lars-Göran Nilsson ersättare

Kontaktpersoner. Kim Björklund  073-0779948073-0779948.     Per Nilsson 070-6779663070-6779663.

Valberedning Styrelsen

MEDLEMSAVGIFT 200:- / hushåll och 1 ledbevis.


Här kommer lite historik om Avaträsk snöskoterklubb.
Klubben bildades den 31 oktober 1991. Klubbens mål och inriktning är att tillvarata skoterägarnas och markägarnas intresse och värna om miljön, anlägga leder och underhålla dessa så att djur och växtliv störs och skadas i minsta möjliga utsträckning.Verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken. När man ser tillbaka på årsmötesprotokollet för 1992, så ser man hur mycket tid i ideella timmar det har lagts ner på att få fina leder. Fjälleden Avaträsk- Sagatun tog mesta tiden, hela sträckan röjdes till full bredd och är i stort sett klar. Sträckan Avaträsk- gamla skidstugan ( Dorotealeden ) är markerad och röjd provisoriskt, men fullt körbar. Tredje leden Avaträsk - Bellvik har blivit snitslad och trampad men ej kryssmarkerad. Antalet medlemmar var då cirka 130 stycken. Det kördes även till julottan på juldagsmorgonen och det lockade 17 ekipage. Sedan iordningsställdes ett väl utnyttjat utflycktsmål vid Blaikfjällets fot och det är det gamla Nils-Eriks torpet. En eldstad och bänkar har byggts. Nu är vi på 1993 års årsmötesprotokoll och ser vad som har hänt. Klubben har haft en fisketävling på Östra Tallvattensjön och över 100 deltagare kom och trivdes både med fisket och fikat. Vidare höll klubben i arr. med Riksmarchen vilket lockade ut större delen av byborna. Sedan har Dorotea och Bellvikslederna röjts och breddats. Under sommaren sågade vi virke som Doroteas snöskoterklubb ordnat, det skall användas till att rusta upp gamla skidstugan som vi delar med Doroteas skoterklubb. Förutom många ideella timmar har vi även haft ALU-arbetskraft med att tillverka ledkryss och uttransport av dessa. Nu är vi på årsmötesprotokoll 1994. Där ser vi att den sedvanliga fisketävlingen genomfördes i April månad och ett 60-tal deltagare kom trots ett halvdant väder och dåligt skoterföre. Klubben deltog även vid firandet av Avaträsk 250år under sommaren. Lederna har även i år underhållits och planeringsarbeten med grävmaskin har genomförts. 1995 har vi haft den sedvanliga fisketävlingen där ett 70-tal deltagare kom, endast en fisk såg dagsljuset, en grann röding på drygt ett halvt kilo. I år har även klubben övertagit driften av skidbacken och skötseln av badplatsen i byn. 1996 blev ett år med mycket lite snö som gjorde det omöjligt att hålla alla leder öppna för trafik. Endast fjälleden har varit möjlig att köra på. Fisketävlingen ställdes in när snötäcket försvann. Broar har byggts, stubbar har sågats och kryssmarkeringar har satts upp. 1997 blev ett bra skoterår, snön kom tidigt så prepareringen tog fart, medlemmarna gjorde ett kanonjobb med lederna under hela säsongen, vilket även har uppmärksammats av skoteråkare utifrån. I år blev fisketävlingen på Västra Tallvattensjön dit ett 60-tal deltagare kom. I år blev ett lyft för klubben som fick ett bidrag och kunde köpa in en snöskoter och en kombisladd. Med bidraget och sparade medel inköptes en LYNX 5900. 1998 blev ett år som var sen med snönederbörden, men lederna blev ändå ganska fina även i år. Fisketävling som vanligt med bra uppslutning. Nya skyltar och vägvisare kommer att sättas upp efter lederna. Klubben har även fått en lokal att förvara skotern och andra saker i. 1999 blev en vinter med lite snö i början, men i slutet på januari kom den efterlängtade vita varan. En skotersafari till Skog och Mark skulle genomföras men på grund av dimma på Blaikfjället var det bara att vända om hem igen. Ett lotteri har sålts i klubbens regi, och det resulterade i att klubben kunde byta sig en nyare skoter och en kombisladd till. Klubben har även gått med i SAIDK för att kunna söka pengar ur Anna Linds milioner för att förbättra lederna. 2000 blev en ganska bra säsong med en uppskattad safari till Soldalen, (vid solsken ett paradis på Blaikfjället, ) fisketävlingen har genomförts i gammal god stil. Klubben har fått stolpar av Graninge att användas till brobyggen. Vi har även gjort en ny körbro vid skotergaraget där vi även har staplat virke vi fått av Doroteasågen. Sedan har vi breddat 3 broar och satt upp nya vägvisare. Vi har hållit lederna i fint skick även i år och fått beröm för dessa. 2001 började med rejält med snö, kanon för ledpreparering, men sedan gick allt överstyr med tö och regn ochfy och blä. Men det blev bättre tack och lov. Fisketävlingen gick av stapeln med ett drygt 50-tal deltagare i ett vackert och soligt väder. I år var det dags för en safari upp till Soldalen igen, halvdassigt väder men ändå bra uppslutning, en trevlig dag med tävlingar av olika slag.
Klubben har även haft möjlighet att införskaffa 2 packrullar så nu kommer lederna att bli ännu bättre, om det är möjligt. 2002 börjar med skryt och åter skryt, klubben har fått mycket beröm för bra leder så ett stort tack till alla som sladdar våra leder och på annat sätt är verksam på våra leder. Årets fisketävling hade ett soligt och vackert väder som lockade ett 50-tal fiskare. Nytt för iår var att även fiskare utan skoter kunde få transport av skoterklubben upp till sjön. Safarit gick i år upp till Nils-Eriks som innehöll mycket sol och mycket skratt. Damerna i klubben ordnade en tipspromenad i september på Avaträsk skola, med fika till deltagarna. Klubben har även haft ett vedlotteri som tillfört lite pengar till kassan. Sedan har det blivit en förlängning på leden till Västra Tallvattensjön, fram till Måntorp, där tar Doroteas led, till Dorotea. Sedan kommer det att bli förändringar där leden går ner till byn, i fortsättningen kommer leden att gå bakom Jan Lövgrens hus och vidare upp på berget. Då var vi framme vid år 2003 och vi ångar på i samma goda stil som tidigare, inga klagomål på lederna bara beröm. Nog med skryt nu, den återkommande pimpeltävlingen kunde vi genomföra med gott resultat, fint väder och bra med folk. Vi hade även tänkt oss en safari upp på fjället men där gick vi bet, så det var bara att ställa in och hoppas på vädergudarna nästa år. Det här var ett litet axplock av vad som har hänt under dom här åren och så får vi hoppas att fortsättningen blir lika bra.
Vid pennan Per-Bertil Jonsson..........

Besöksräknare Startsidan

Du är besökare nr 12717242sedan sidan startade