Livstidstorp i Avaträsk by - Dorotea socken

Skiss på ett torpTorpen byggdes som s. k. livstidstorp (ett annat namn är backstugesittare, men används sällan här i trakterna), ofta på det allmänna med tillstånd av byamännen. Detta skedde ibland före laga skifte 1888 - 1893, mentorpen fick fortfarande finnas kvar även efter laga skifte, då under nyamarkägare. 
De byggdes också på bolagsmark eller på bondemark, ofta då med dagsverken som arrendeavgift. 
Ordet Livstidstorp kommer av att torparen fick löfte om att bo där under sin livstid, utan att äga marken.

 

Antalet karldagsverken som skulle göras för torpen rörde sig om mellan 12 och 20 dagar per år. Det var dagsverken i regel från klockan 7 på morgonen till framåt 8 och 9 på kvällen, i "våranna", i slåtter eller skörd. Torparen fick på egen hand odla upp små markområden för hö och potatisskörd. Det hände faktiskt att sedan stugan var färdig och marken uppodlad, kunde bonden återta torpet till någon son eller dotter som behövde det. 


Torparen arbetade sedan i skogen, när det förekom någon avverkning. Betalningen låg kring sekelskiftet på 1,50 kr kubikfamnen för vedhuggning och 10 - 12 öre stocken för timmer som då skulle rundbarkas. Dagsverkspriset kunde ligga kring 2 - 2,50 kr/dag.Odling i skogsmark betalades till exempel år 1901, när Kramforsbolaget odlade, med 15 öre kvadratfamnen, och dikesgrävning på 1910-talet låg på 80 öre eller 1 kr sträckmetern, och då var dikena 3 meter breda.Det var inga lätta dagar, och dog mannen fick hustrun med familj, ibland flytta om hon inte kunde fullgöra sina dagsverken.  


Några torp kunde i vissa fall brukas ända in på 1940 - talet. Numera finns bara grunderna kvar i bästa fall.


Det borde vara av stort intresse att försöka bevara en del av denna historia för framtiden.

 

Dokumentationen är framtagen i en ABF-Studiecirkel under vintern -98. 
Presentationstavlor finns också utsatta i naturen vid den plats där respektive torpvarit byggt. 
Cirkeldeltagare har varit: Torsten Sehlin, Vivi Sehlin, Göran Näslund, Eskil Boeng, Karin Isaksson, Ann Gerd Musall, Bertil Jonsson, Jonas Petter Vikström, Thorsten Wikström, Siv Näslund och Eli Näslund. 


Vi ber att få tacka alla som bidragit med upplysningar och fakta som gjort det möjligt att framställa denna dokumentation. Ett speciellt tack till de äldre personer som själva upplevt vissa tidsperioder som avhandlas här. 


Det finns säkert ytterligare torp som skulle kunna inlämmas under benämningen Livstidstorp, så framtiden får visa om det finns intresse för en reviderad andra upplaga.

Avaträsk, våren 1998

Besöksräknare Startsidan

Du är besökare nr 12717237sedan sidan startade