Anna-Lisas Kulturrum

Anna-Lisa Grundström Konstnär och Författare född i Avaträsk by, Dorotea år 1919. Bor sedan 1959 i Åsele Medlem i KRO Konstnärernas Riksorganisation. Utbildning: Hermods, N.K.I. i teckning och målning ABFs konst skola i Stockholm Västerbottens Hushållningssällskap Vävning

Kulturrummet invigt den 8 mars 2003

Anna-Lisa arbetar med olja, akvarell och akryl, författare till
bl.a tre utgivna böcker, hon har även skrivit dikter, teaterstycken m.m. samt haft många offentliga uppdrag. Hon är uppmärksammad för sina textila verk som finns på många platser både inom och utom Västerbottens län. Hon har gjort många verk inspirerade av sin egen barndoms historia. Hon har inspirerats av Tolkiens böcker, bl.a Sagan om ringen. Anna-Lisa är även en god berättare, en mångsidig kulturpersonlighet. Hon har därför erhållit många kulturutmärkelser genom åren. Hon har medverkat i TV program. TV har även gjort en dokumentär om hennes skapande. Hon har varit aktiv i kulturföreningar och suttit en tid i Kulturnämnden i Åsele kommun.

Större stipendier som hon erhållit genom åren är bl.a
 • Statens Arbetsstipendium 1977 och 1980
 • För sina dokumentära insatser har hon tilldelats Västerbottens landstings kulturpris 1990 och
 • Norrlandsförbundets Olof Högberg plakett 1991.
 • Västerbottens ABF distrikts kulturstipendium
 • Västerbottens landstings 1990 och 1994
 • Åsele kommuns kulturstipendium
 • Dorotea kommuns kulturstipendium
 • Åsele Lions klubb kulturstipendium
 • Vuxenskolans distrikts stipendium Västerbotten
 • Vuxenskolan i Åsele kulturstipendium.

Utgivna böcker:
 • Uppväxtåren i lappmarken på 20 och 30 talet 1990
 • Lappmarksbarn på 20 och 30 talet 1991
 • Fattigungdom i lappmarken på 30-talet 1996

Under våren 2002 kontaktades Anna-Lisa Grundström och tillfrågades om vi kunde göra en förstudie av ett kulturrum i Avaträsk med hennes arbeten.Anna-Lisa var villig att hjälpa till och låna oss alster.Avaträsk Framtid beviljades pengar från SIKU och en förstudie genomfördes. Projektansvarig var ordf. Ann-Gerd Musall.Det praktiska arbetet har i huvudsak genomförts av Yvonne Göransson och Ann-Gerd Musall.
Vid en enkätundersökning i förstudien visades stort intresse från allmänheten för ett kulturrum. och den försöksutställning som visades bl.a. på Avaträskdagen blev välbesökt. Studieresa genomfördes till Bernhardh Nordh museum i Marsliden och Lapp-Lisa museet i Mark, för att se hur de hade gjort.
Mycket snart stod det klart att föreningen ville förverkliga ett Anna-Lisas Kulturrum.

Anna-Lisa Grundström har med ett gåvobrev skänkt Avaträsk by originalbilder, akvareller och en olja samt andra föremål vilket har inspirerat och möjliggjort förverkligandet av Anna-Lisas Kulturrum med invigning den 8 mars 2003.
Med detta kulturrum vill vi visa och berätta om livet i Avaträsk och Lappmarken på 20-30 talet.
Anna Lisa Grundström har med sina böcker och bilder berättat om Lappmarkens människor . Hon har berättat för och om barnen och om deras arbetsuppgifter tex. som getare och sytare och om skogsarbetarnas vedermödor och deras klädsel. Hon har ömsint berättat om en glömd grupp , småbrukarkvinnorna, de som tog hand om allt i hemmet när mannen var inkallad eller arbetade i skogen. Utan dessa kvinnor och deras uppfinningsrikedom hade livet avstannat i Lappmarken.

Vi tycker att det är en skatt värd att bevara för framtiden.
Anna-Lisas berättelser är värdefull kulturhistoria och Lappmarks historia, levandegjorda genom hennes texter och berättande bilder.
Ett kulturrum behöver inte vara statiskt utan kan förändras.
Vi kommer att vidareutveckla kulturrummet bl.a. med hjälp av den nya tekniken så att berättelser från byn kommer att finnas tillgängliga tex. genom ljudinspelningar.
Våra ambitioner är att Anna-Lisas kulturrum kan vara ett trevligt besök vid en resa efter Konstvägen sju älvar eller ett led i en kedja av kulturella besöksmål i samarbete med våra grannkommuner.

Anna-Lisa Grundström är representerad bl.a. vid
 • Västerbottens landsting
 • Västernorrlands läns landsting
 • Örebro läns landsting
 • Statens konstråd
 • Västerbottens läns museum
 • Bygdegårdarnas riksförbund
 • Folkets husföreningarnas riksorganisation
 • Samt i följande kommuner:
 • Arjeplogs, Dorotea, Lycksele, Skellefteå, Strömsund, Vilhelmina, Åsele, Örnsköldsviks kommun m.fl.
 • Offentliga textil arbeten:
 • Regionsjukhuset Umeå
 • Byske sjukhem
 • Malå sjukhem
 • Solhagagården Vindeln
 • Kommunhuset Vilhelmina
 • Mariakapellet Åsele
 • Hotell Borgafjäll
 • Kommunhuset Dorotea
 • Åsele värdhus
 • Servicehuset Fredrika
 • Blåviksskolan Åsele
 • Oljor
 • Dorotea och Åsele kyrkor

Välkommen att besöka Anna-Lisas kulturrum
Kontaktpersonerna/styrelsen för Avaträsk Framtid.
Ordförande Ann-Gerd Musall tel. 0942-21098 Avaträsk 104. 91791 Dorotea ; E-post: ann-gerd_musall@spray.se
Yvonny Göransson tel. 21119
Eli Näslund tel. 21039. E-post: senaeslund@spray.se

Besöksräknare Startsidan

Du är besökare nr 12717223sedan sidan startade