Värmepumpar

Avaträsk, byn med det stora ”värmeinnehållet”

Avaträsk är förmodligen en av de byar som har största andelen värmepumpar installerade.

Av 85 åretruntboende hushåll i byn, har idag (jan –04) 25 installerat värmepump.
Av dessa är 14 markvärme, 9 bergvärme och 2 sjövärme.
Av övriga hushåll har de flesta vedeldning och andra har olja (4 st) och/eller el.uppvärmning.

Stycke 2

Jag sparade den gamla vedpannan innan jag visste om det skulle fungera, säger
Bertil Jonsson, men nu kan jag skrota den. Det är det bästa jag gjort att installera
värmepumpen. Jag har installerat i två hus och är mycket nöjd.
 Vad är en värmepump?
En värmepump fungerar i stort sett som ett kylskåp. Där tas värme inifrån kylskåpet och avges på baksidan.
Men en värmepump tar däremot värme från berg, jord och vatten, och avger det i
kompressorn.
För varje kWh el som värmepumpen behöver får man ut ca 3 kWh till huset, tack vare
den lagrade gratisvärmen som finns i marken och sjön.

Energikällor
Mark, Värmepumpen hämtar upp en del av markens lagrade solenergi via den nergrävda markkollektorn.
Berg, Värmepumpen hämtar upp en del av bergets lagrade solenergi via en kollektor i ett borrat hål i berget.
Sjö, Värmepumpen hämtar upp en del av vattnets lagrade solenergi via sjökollektorn som är förankrad i sjöbotten.

Systembeskrivning
En bergvärmepump hämtar sin energi från ett bergborrhål. I hålet finns kollektorslangen som är fylld med vätska (ca 70% vatten och ca 30% frysskyddsvätska, vanligtvis etanol).
Genom att ”köra runt” vätskan mellan värmepumpen och borrhålet hämtas energi från
hålet.
Det räcker som regel med en skillnad på 2 – 3 grader mellan ingående och utgående vätska för att täcka hela husets värmebehov.

En värmepump ger tre gånger mer energi än den behöver för sin drift. Den utnyttjar
gratisvärmen i berg, ytjord eller sjövatten.
Om en gammal elpanna i ett större hus ersätts med en värmepump kan vinsten bli
c:a 18 000 kronor om året.
I sånt fall är hela anläggningen betald på c:a 5 år, sedan har man vinst varje år.
Om huset tidigare haft oljeuppvärmning, får man en minst lika bra kalkyl för
värmepumpen.
Däremot, om man tidigare haft vedeldning och då kanske haft ”egen ved”, är det svårare att räkna hem kalkylen rent ekonomiskt. Men räknar man på veden, visar det sig att det
kostar mer än man tror, plus en massa eget arbete.

Tänk om alla villor med direktverkande elvärme satte in värmepump?
Då skulle vi spara över 4 TWh per år. Detta är ungefär vad Barsebäck producerar.

Välj värmepumpstorlek utifrån husets effektbehov. Pumpen blir lönsammast om den täcker ungefär halva det maximala effektbehovet.
Det bästa resultatet och det minsta slitaget är att pumpen får gå så jämt som möjligt utan allt för många stopp och start.
Den avgivna effekten är beroende av pumpens storlek, normalt mellan 5 — 8 kW.
Alla pumparna har en eltillsats som kan kopplas in under de kallaste dagarna.

Vattnet blir inte mer än max. c:a 50 grader varmt till radiatorerna.
Det förutsätter att huset kan ha låg temperatur i värmesystemet. Man kan ibland behöva
installera fler radiatorer för att kompensera den låga temperaturen.

Efter att ha talat med ett flertal av de som installerat värmepumpar visar det sig att alla är
nöjda med funktionen, och att det kräver så lite tillsyn, då i jämförelse med vedeldning.

Det kan ju vara en fördel att installera en braskamin i den förut använda pannkanalen i
murstocken. Dels för att kunna ”myselda”, eller att vid ev. strömavbrott kunna
underhållselda i huset. Vid ett strömavbrott är man lika sårbar med en ved – eller
oljepanna därför att den elektriska cirkulationspumpen då står stilla.

Här skall jag installera en el-mätare för att exakt kunna se hur många kWh
värmepumpen tar, och därmed se den verkliga uppvärmningskostnaden, säger
Berth Göransson. 
 
 

2006-09-18

Besöksräknare Startsidan

Du är besökare nr 12717239sedan sidan startade