Salsjöåns fiskevårdsområdesförening

SALSJÖÅNS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING ( Salsjöåns fv.o.f )
Salsjöåns fv.o.f är en sammanslagning av tidigare Lajksjö, Lavsjö och Svanaby fiskevårdsföreningar. Sammanslagningen skedde år 1988. Föreningens målsättning är bl a att verka för möjligheterna till bättre fiske i de sjöar, tjärnar och åar som finns inom fiskevårdsområdet. Detta har skett genom insättning av fisk i vissa sjöar och tjärnar samt återställning av Salsjöån till det skick den var innan den rensades för flottningens skull. Uppförande av vindskydd och bryggor har också skett på vissa ställen. Informationstavla för fiskevårdsområdet finns uppsatt vid Tjusjön, intill vägen mellan Lavsjö och Svanabyn.


 

Fiskevatten att rekommendera:


Lillsjön, som ligger ca 500 m syd-väst om vägen mellan Lajksjö och Lavsjö. I sjön finns inplanterad röding samt naturligt bestånd av bl a abborre. Vid sjön finns vindskydd samt bryggor att fiska från. Via gångstig från parkeringsplats vid stora vägen kommer man ner till sjön.


Per-Salmons tjärn, finns väster om vägen mellan Lavsjö och Svanaby. I tjärnen finns inplanterad öring och röding. Vid sjön finns vindskydd uppsatt. Till platsen tar man sig via skogsbilväg från stora vägen. Skyltning finns.


Salsjöån, rinner mellan sjöarna Tjusjön och Lajksjön och passerar därvid sjöarna, Stora Salsjön, Mellersjön och Yttersjön. I ån finns naturligt bestånd av bl a harr och öring. Utsättningar har också gjorts av öring. Ån har restaurerats för att återfå det ursprungliga skicket som den var i innan för flottningens skull rensade den. Vindskydd finns uppsatta på vissa platser efter ån. Till ån kommer man från ett flertal ställen i Lajksjö och Svanabyn. Skyltar, vid stora vägen, finns uppsatta som visar vägen samt avståndet till ån.


Utöver nämnda vattendrag finns en mängd andra sjöar, tjärnar och bäckar inom fiskevårdsområdet. I dessa finns naturligt bestånd av fisk, såsom abborre, gädda, sik m fl.


Försäljningställen för fiskekort:
Turistinformationen, Dorotea.
Wiks Lanthandel, Lajksjöberg, där finns även en fiskekortsautomat uppsatt.
Alvar Lindberg, Lajksjö.
Jan-Erik Bergström, Ullsjöberg.
Folke Nilsson, Lavsjö.
Bernt Lindgren, Lavsjö.
Evas Livs, Svanabyn.

Se även

denna sida från Södra Lapplands Kommuner

2006-04-15

Besöksräknare Startsidan

Du är besökare nr 12717207sedan sidan startade