Borgafjällens Gästbok

Mer än en gästbok!

Ja, här kan du fritt torgföra tankar och synpunkter, skicka gratulationer,  ställa frågor mm.

 

Skriv några rader så blir vår hemsida roligare att besöka!

Vi förbehåller oss rätten ta bort, direkt personligt riktade, anonyma inlägg eller inlägg som kan upplevas allmänt stötande.

OBS! E-post adress OBLIGATORISKT på Edra inlägg,

så att föreningen/webmastern kan bemöta varför vissa inlägg tagits bort.   

Inlägg utan giltig e-postadress tas automatiskt bort

 

 


Gästboken är nedstängd tills vidare

enl. årsmötes beslut 2011-04-03

 

Dock kan man använda någon av följande e-mail adresser

 

borgafjall@doroteabyar.nu samt webmasterborga@hotmail.com  så sparas inläggen.

 

 

Besöksräknare Startsidan

Du är besökare nr 12717215sedan sidan startade